Sverigedemokraterna i Skellefteå med omnejd | Sida 15

SD Skellefteåregionen

Hej och välkommen till SD Skellefteåregionen

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Abrahamsson, Falkman (SD): Satsa på e-sporten!

  Av markkuabrahamsson den 7 mars, 2018
  0
  Abrahamsson, Falkman: Om det finns en genuin vilja bakom stadens ambitiösa tillväxtmål måste det också finnas en vilja till att satsa på våra ungdomars intressen. Det stärker föreningslivet såväl som förutsättningarna för ett positivt flyttnetto i en av våra viktigaste målgrupper.

  Vi sverigedemokrater stödjer det medborgarförslag som lämnats in till förmån för etablering av ett e-sportcenter i Skellefteå – och förutsätter att fler partier håller med.

  För om det finns en genuin vilja bakom stadens ambitiösa tillväxtmål måste det också finnas en vilja till att satsa på våra ungdomars intressen. Det stärker föreningslivet såväl som förutsättningarna för ett positivt flyttnetto i en av våra viktigaste målgrupper.

  E-sporten blir populärare för varje år och sysselsätter i dag tusentals utövare över hela landet. Det finns dessutom gott om utövare lokalt. Nu när e-sporten står inför ett förmodat erkännande av Riksidrottsförbundet är det dags för oss Skelleftebor att ställa oss i täten för utvecklingen med ett eget e-sportcenter.

  Under de senaste åren har organiserade tävlingar i datorspel, så kallad e-sport, gått från att vara en sluten subkultur till att i Sverige få en bredare allmän acceptans. Sverige är dessutom ett av de länder som tack vare lång historik av e-sportande mönstrat några av de mest framgångsrika spelarna i världen.

  När vi tänker på sport så tänker vi kanske inte alltid på datorspelsturneringar, men här menar vi att vi måste tänka om. Det ena behöver inte utesluta det andra, och en satsning på e-sport kommer lokalt inte att innebära sämre förutsättningar för de mer traditionella idrotterna.

  I Skellefteå har vi sett hur kommunala sponsorer ställt sig bakom bland annat Dreamhack och Nordsken.

  Att satsa på event är givetvis bättre än ingenting och i sammanhanget bra för sportens utveckling. Vi menar emellertid att kommunen kan göra mer. En anpassad lokal innebär ökad tillgänglighet. Det ger också barn och ungdomar från mer resurssvaga familjer möjlighet att delta i e-sportandet.

  Enkla modifieringar av en befintlig fritidsgård skulle medföra de förutsättningar som enskilda utövare eller föreningar behöver för att utöva e-sport föreningsmässigt. Vi ser det dessutom som ett väldigt positivt alternativ till hemmasittande i ensamhet såväl som till att hänga på stan under sena kvällar och helger.

  Att det slutligen också utvecklar Skellefteå, och inte bara syftar till att stärka ett varumärke, kan i bästa fall vända ungdomarnas negativa flyttnetto.

  Det är en målsättning som alla lokala partier bör ha.

  Markku Abrahamsson, vice ordförande Sverigedemokraterna Skellefteå

  Pontus Falkman, kontaktperson Ungsvenskarna Västerbotten

   

  https://www.norran.se/asikter/debatt/skelleftea-behover-fa-ett-eget-e-sportcenter/

 • Abrahamsson (SD): Stoppa nyanländas förtur hos Skebo.

  Av markkuabrahamsson den 5 februari, 2018
  0

  Markku Abrahamsson (SD): Vi Sverigedemokrater kräver att Skebo med omedelbar verkan drar tillbaka förtursbeslutet för nyanlända. Det ska inte vara upp till Skebos politiskt tillsatta styrelse att avgöra vilken grupp som är i störst behov av boende.

  Skellefteå är en av de kommuner som använder sitt kommunala bostadsbolag för att lösa bosättningslagens åtaganden, trots att det bryter mot Skebos egna principer om förturer, och trots att det kan innebära felaktiga prioriteringar av kommunala resurser.

  De flesta Skelleftebor kan sympatisera med uppfattningen att alla människor förtjänar ett drägligt boende. Men nu har Skebo bestämt vilken grupp som förtjänar det allra mest. Det är det tvivelaktiga i den här typen av förhållningssätt som vi sverigedemokrater anser vara djupt problematiskt.

  Det stora problemet med kvotering i bostadskön är undanträngningseffekterna – där någon kvoteras in kommer andra att kvoteras ut. Man kan fråga sig vart de nyanlända ska ta vägen, om de inte ges förtur, men samma fråga kan ställas om alla dem som får stå tillbaka där nyanlända tar steget förbi.

  I Skellefteå har det under första halvan av 2017 skett två avhysningsärenden. Vräkningarna har bland annat berört tre barn, vilket bör ses som ett kommunalt misslyckande, och bör rikta fokus på varför allmännyttans bostäder är ovärderliga för samhällets svagaste.

  Frågan handlar alltså inte om huruvida enskilda grupper är i behov av boenden eller inte, det handlar om att alla andra också är det. Och om det är rätt av Skebo att lyfta en grupp framför en annan, trots att alla kommuninvånare har rätt till ett likvärdigt stöd av kommun, landsting och stat.

  Vi anser att tydliga riktlinjer i likställighetsfrågor är särskilt viktiga både för vår kommun och för vårt land, där vi historiskt lagt ett värde i att undvika både kelgrisar och styvbarn. Fundamentet till vårt samhällsbygge kan dessutom till stor del anses ligga i uppfattningen om att vi bidrar efter förmåga och att vi får efter behov.

  Vi Sverigedemokrater kräver därför att Skebo med omedelbar verkan drar tillbaka förtursbeslutet för nyanlända. Det ska inte vara upp till Skebos politiskt tillsatta styrelse att avgöra vilken grupp som är i störst behov av boende, och det är kommunens uppgift att lösa bosättningslagens åtaganden – inte Skebos.

  Vi kommer dessutom att arbeta för en genomlysning av Skebos ägardirektiv, där vi framgent vill utreda förutsättningarna för att förhindra den här formen av godtycklig och osaklig särbehandling av enskilda kommuninvånare – inte minst med hänsyn till att Skebo motiverat sitt förtursbeslut med något så ovidkommande som att ”nyanlända inte haft chansen att ställa sig i bostadskö.”

  Markku Abrahamsson

  vice ordförande Sverigedemokraterna Skellefteå

   

  https://www.norran.se/asikter/debatt/debatt-fler-an-bara-nyanlanda-behover-fortur-i-kon/